Upit Gabor Dennis, pronađeno natuknica: 3

Gabor, Dennis

Gabor (engl. izgovor [gəbɔ:'], madž. [gα:'bɔr]), Dennis, britanski inženjer elektrotehnike i fizičar ...

futurologija

futurologija (lat. futurus: budući + -logija), disciplina koja se bavi čovjekovom budućnošću; istražuje ...

holografija

holografija (holo- + -grafija), postupak snimanja i reprodukcije trodimenzionalne slike nekog objekta ...