Upit Fraunhofer Joseph, pronađeno natuknica: 3

Fraunhofer, Joseph

Fraunhofer [frạu'nho:fəɹ], Joseph, njemački fizičar i izumitelj (Straubing, 6. III. 1787 – München, ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

optička rešetka

optička rešetka, optička naprava kojoj je glavni dio niz jednakih uskih ekvidistantnih pukotina što ...