Upit Flindt Flemming, pronađeno natuknica: 5

Flindt, Flemming

Flindt [fli63308nd], Flemming, danski baletni plesač i koreograf (Kopenhagen, 30. VI. 1936 – Sarasota, Florida, ...

Mofčan, Juraj

Mofčan, Juraj, hrvatski baletni plesač i koreograf (Čakovec, 23. IV. 1940). Baletnu školu završio u ...

Pasarić, Irena

Pasarić, Irena, hrvatska balerina i pedagoginja (Niš, Srbija, 31. V. 1958). Školu za klasični balet ...

Srbljenović, Maja

Srbljenović, Maja, hrvatska balerina i pedagoginja (Široki Brijeg, BiH, 3. IX. 1941 – Zagreb, 6. VI. 1995). ...

Turcu, Marin

Turcu [tu'rku], Marin, baletni plesač, koreograf i pedagog (Chechiş kraj Cluja, Rumunjska, 26. III. 1945). ...