Upit Fleming John Ambrose, pronađeno natuknica: 4

Fleming, John Ambrose

Fleming [fle'miŋ], John Ambrose, engleski fizičar i elektroinženjer (Lancaster, 29. XI. 1849 – Sidmouth, ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

termioni

termioni (grč. ϑέρμη: toplina + ion), pozitivno nabijeni ioni koji se oslobađaju iz užarenih metala ...