Upit Firdusi, pronađeno natuknica: 6

Firdusi

Firdusi [fi'rdu:si:] (Abū ’l-Qāsim Manṣūr Ḥasan Firdūsī ili Firdawsī), perzijski pjesnik (Tus, oko 932 ...

kapetanija

kapetanija (usp. tal. capitanía). 1. Služba i područje kapetanove službe; kapetanov ured. 2. Dio sustava ...

mesnevi

mesnevi (arap. maṯnawī), popularni stari istočnjački metrički oblik, u kojem je svaki stih imao dva ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...

Tadžici

Tadžici, iranski narod u središnjoj Aziji; nešto više od 12 milijuna pripadnika. Žive na području od ...

talik

talik (perz. ta‘lῑq), vrsta arapskoga pisma nastaloga u IX. st. u Perziji. S vremenom se razgranalo ...