Upit Fermat Pierre de, pronađeno natuknica: 7

Fermat, Pierre de

Fermat [fεrma'], Pierre de, francuski matematičar (Beaumont-de-Lomagne, 20. I. 1601 – Castres, 12. I. 1665). ...

Diofant iz Aleksandrije

Diofant iz Aleksandrije (grčki Δıόφαντος, Dióphantos), grčki matematičar (III. st. pr. Kr.). Napisao ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Mersenne, Marin

Mersenne [mεʀsε'n], Marin (pseudonim Sieur de Sermes), francuski matematičar, fizičar, filozof i glazbeni ...

teorija vjerojatnosti

teorija vjerojatnosti, grana matematike koja proučava odnose među slučajnim događajima. Objekti su teorije ...

veliki Fermatov teorem

veliki Fermatov teorem [fεʀma'~] (posljednji Fermatov poučak), teorem u teoriji brojeva koji tvrdi da ...