Upit Fenn John Bennett, pronađeno natuknica: 2

Fenn, John Bennett

Fenn [fen], John Bennett, američki kemičar (New York, 15. VI. 1917 – Richmond, Virginia, 10. XII. 2010). ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...