Upit Faradayev kavez, pronađeno natuknica: 3

Faradayev kavez

Faradayev kavez [fæ'rədei~], zatvorena metalna mreža ili metalni oklop koji štiti predmete ili ljude ...

Faraday, Michael

Faraday [fæ'rədei], Michael, britanski fizičar i kemičar (Newington, 22. IX. 1791 – Hampton Court, 25. VIII. 1867). ...

izolacija

izolacija (tal. isolare: odvojiti, odijeliti, od lat. insula: otok). 1. Odvajanje, izdvajanje, osamljivanje; ...