Upit Euler Leonhard, pronađeno natuknica: 20

Euler, Leonhard

Euler [61531i'ləɹ], Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, ...

diferencijalna geometrija

diferencijalna geometrija (srednjovj. lat. differentialis), matematička disciplina koja istražuje opća ...

Eulerov broj

Eulerov broj [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). 1. U matematici (znak e), transcendentni broj definiran ...

Eulerovi integrali

Eulerovi integrali [61531i'ləɹ~], dvije vrste određenih integrala, koje je uveo Leonhard Euler. Eulerovi ...

gama-funkcija

gama-funkcija (znak Γ), jedinstvena kompleksna funkcija definirana u cijeloj kompleksnoj ravnini osim ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

giroskop

giroskop (žiroskop) (grč. γῦρος: krug ili γυρός: okrugao, zaobljen + -skop), instrument kojemu je glavni ...

helikoid

helikoid (grč. ἕλıξ, genitiv ἕλıϰος: zavoj, spirala + -id), zavojna pravčasta ploha koja nastaje kada ...

hidromehanika

hidromehanika (hidro- + mehanika) (mehanika fluida), grana fizike koja proučava zakone ravnoteže i strujanja ...

kružnica devet točaka

kružnica devet točaka (Eulerova kružnica), kružnica koja povezuje devet istaknutih točaka svakoga trokuta: ...

(1)  2