Upit El Greco, pronađeno natuknica: 11

El Greco

El Greco [~gre'ko] →  greco, el ...

Greco, El

Greco, El [~ gre'ko] (pravo ime Dominikos Teotokopulos, grčki Domḗnikos Theotokópoulos [ϑeotoko'pulos]), ...

Cassou, Jean

Cassou [kasu'], Jean, francuski književnik (Densto, Španjolska, 9. VII. 1897 – Pariz, 15. I. 1986). ...

Duhovi

Duhovi, kršćanski blagdan, spomen silaska Duha Svetoga nad apostole pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća; ...

Ermitaž

Ermitaž (puno rusko ime Gosudarstvennyj Êrmitaž: Državni Ermitaž), umjetnički i kulturno-povijesni muzej ...

Franjo Asiški

Franjo Asiški (pravo ime Giovanni Bernardone), osnivatelj Franjevačkoga reda (Assisi, 1181. ili 1182 ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Klović, Julije

Klović, Julije (latinski Georgius Julius Croata, tal. Giulio Clovio Croata), hrvatski minijaturist (Grižane ...

manirizam

manirizam (tal. manierismo, od maniera: način ili franc. maniérisme, od manière; izgovor prema njem. ...

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, galerija slika u Zagrebu, osnovana 1884. zaslugom Josipa ...

(1)  2