Upit Duverger Maurice, pronađeno natuknica: 2

Duverger, Maurice

Duverger [dyvεržẹ'], Maurice, francuski politolog i pravnik (Angoulême, 5. VI. 1917 – Le Tholonet, 17. XII. 2014). ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...