Upit Duncan Isadora, pronađeno natuknica: 6

Duncan, Isadora

Duncan [dʌ'ŋkən], Isadora (pravo ime Angela), američka plesačica (San Francisco, 26. V. 1877 – Nica, ...

koreografija

koreografija (grč. χορεία: ples + -grafija), prvotno, sustav znakova za bilježenje plesnih pokreta i ...

Reisz, Karel

Reisz [rạis], Karel, britanski redatelj i teoretičar filma češkožidovskoga podrijetla (Ostrava, 21. VII. 1926 ...

Sekelez, Marija

Sekelez, Marija, hrvatska glumica i kazališna djelatnica (Vukovar, 22. II. 1950). Diplomirala je glumu ...

Srbljenović, Maja

Srbljenović, Maja, hrvatska balerina i pedagoginja (Široki Brijeg, BiH, 3. IX. 1941 – Zagreb, 6. VI. 1995). ...

Steichen, Edward

Steichen [stại'hǝn], Edward, američki fotograf i kustos (Bivange, Luksemburg, 27. III. 1879 – Redding, ...