Upit Doors, The, pronađeno natuknica: 4

Doors, The

Doors, The [δə do:ɹz], rock-sastav osnovan 1965. u Los Angelesu. Jezgru sastava oformili su pjevač i ...

blues

blues [blu:z] (engl.: potištenost), vrsta glazbenog i usmenoknjiževnoga stvaralaštva nastala među crnim, ...

Paltrow, Gwyneth

Paltrow [pɔ:'ltrou], Gwyneth, američka filmska glumica (Los Angeles, 28. IX. 1972). Na filmu od 1991. ...

rock-glazba

rock-glazba [rɔk], općenit naziv za oblik popularne glazbe koji je evoluirao iz američkoga rock and ...