Upit Divni��, pronađeno natuknica: 14

Barrie, James Matthew

Barrie [bæ'ri], James Matthew, škotski književnik (Kirriemuir, 9. V. 1860 – London, 19. VI. 1937). Pisac ...

Beckett, Samuel

Beckett [be'kit], Samuel, irski književnik (Dublin, 13. IV. 1906 – Pariz, 22. XII. 1989). Njegovo je ...

Cohen, Leonard

Cohen [kọu'ən], Leonard, kanadski kantautor i pjesnik (Montreal, 21. IX. 1934 – Los Angeles, 7. XI. 2016). ...

Dragman, Ervina

Dragman, Ervina, hrvatska glumica (Zagreb, 8. XII. 1908 – Zagreb, 1. VIII. 1990). God. 1928. završila ...

Graf, Oskar Maria

Graf [gra:f], Oskar Maria, njemački književnik (Berg na jezeru Starnberg, 22. VII. 1894 – New York, ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Krmpotić, Vesna

Krmpotić, Vesna, hrvatska književnica (Dubrovnik, 17. VI. 1932 – Beograd, 21. VIII. 2018). Završila ...

Lidman, Sara Adela

Lidman [li:'dman], Sara Adela, švedska književnica (Missenträsk, Västerbotten, 30. XII. 1923 – Umeå, ...

monodrama

monodrama (mono- + drama), scensko djelo u kojem jedno lice recitira (katkad pjeva) tekst uz popratnu ...

Poljak, Renata

Poljak, Renata, hrvatska likovna umjetnica (Split, 25. IV. 1974). Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji ...

(1)  2