Upit Diels Otto, pronađeno natuknica: 2

Diels, Otto

Diels [di:ls], Otto, njemački kemičar (Hamburg, 23. I. 1876 – Kiel, 7. III. 1954). Poznat po cikloadicijskoj ...

slavistika

slavistika, u užem smislu riječi, slavenska filologija ili znanost o slavenskim jezicima i književnostima; ...