Upit Dante Alighieri, pronađeno natuknica: 13

Dante Alighieri

Dante Alighieri [da'nte aligiε:'ri], talijanski pjesnik (Firenca, V/VI. 1265 – Ravenna, 14. IX. 1321). ...

Alighieri, Dante

Alighieri [~giε:'~], Dante →  dante alighieri ...

Čale, Frano

Čale, Frano, hrvatski književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj (Trebinje, BiH, 8. VII. 1927 – ...

dolce stil nuovo

dolce stil nuovo [do'lče ~ nuɔ:'vo] (tal.: slatki novi stil) (stil nuovo, stil novo, stilnovizam), talijanska ...

enigmatika

enigmatika (grč. αἰνıγματıϰός: zagonetan), zagonetaštvo, umjetnost sastavljanja (stvaranja) zagonetaka ...

iredenta

iredenta (tal. irredento: neoslobođen, pod tuđom vlašću), talijanski politički pokret nastao u drugoj ...

kancona

kancona (tal. canzone [kanco:'ne]: pjesma < lat. cantio, genitiv cantionis: pjev, pjevanje). 1. U književnosti ...

klasifikacija jezika

klasifikacija jezika, u lingvistici, postupak razvrstavanja jezika u skupine prema jednom od triju kriterija: ...

sonet

sonet (tal. sonetto < staroprovansalski sonet: pjesmica < starofranc. sonet), najpoznatiji metrički ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

(1)  2