Upit Dalton John, pronađeno natuknica: 4

Dalton, John

Dalton [dɔ:'ltən], John, engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar (Eaglesfield, 6. IX. 1766 – Manchester, ...

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

relativna atomska masa

relativna atomska masa (znak Ar), karakteristična veličina svakog kemijskog elementa (stariji naziv: ...