Upit Dalmacija, pronađeno natuknica: 127

Dalmacija

Dalmacija, geografska i povijesna regija u južnoj Hrvatskoj. Kao geografska regija, naziva se i Južno ...

Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija, hrvatske dnevne novine, izlaze od 17. VI. 1943. Pokrenute kao povremene partizanske ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Aretofil, Šimun

Aretofil, Šimun (Simon Aretophylus Tragurinus Dalmata), hrvatski humanist (Trogir, potkraj XV. st. – ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

arhijatar

arhijatar (grč. ἀρχίατρος: glavni liječnik), naslov osobnih liječnika helenističkih kraljeva, liječnika ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Austro-ugarska nagodba

Austro-ugarska nagodba, državnopravni akt kojim su 1867. uređeni odnosi između zemalja pod vlašću Habsburgovaca. ...

autonomaštvo

autonomaštvo, naziv za politiku koja se od 1860. suprotstavljala zahtjevima za ujedinjenjem Dalmacije ...

Auzonije, Decim Magno

Auzonije, Decim Magno (latinski Decimus Magnus Ausonius [de'kimus ma'gnus auso'ni·us]), galorimski pjesnik ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >