Upit Coralli Jean, pronađeno natuknica: 3

Coralli, Jean

Coralli [kɔʀali'], Jean (pravo ime Giovanni Coralli Peracini), francuski baletni plesač i koreograf ...

Grisi, Carlotta

Grisi [gri:'zi], Carlotta (pravo ime Caronne Adele Josephine Marie Grisi), talijanska balerina (Vižinada, ...

Perrot, Jules Joseph

Perrot [pεʀọ'], Jules, francuski baletni plesač, koreograf i pedagog (Lyon, 18. VIII. 1810 – Paramé, ...