Upit Constanţa, pronađeno natuknica: 8

Constanţa

Constanţa [konsta'nca] (turski Küstenja), grad i luka na obali Crnoga mora, jugoistočna Rumunjska; 301 951 st. ...

Cernavodă

Cernavodă [černavo'də], grad i luka na desnoj obali Dunava, jugoistočna Rumunjska; 19 890 st. (2005). Plovnim ...

Crno more

Crno more, najistočniji dio Sredozemnoga mora; obuhvaća 453 000 km2. Prostire se između Europe i Azije. ...

Dobrudža

Dobrudža, povijesna pokrajina između donjega toka Dunava, njegove delte i Crnoga mora. Obuhvaća 23 300 km2. ...

Georgescu-Roegen, Nicholas

Georgescu-Roegen [62721or62721e'sku rø:'gən], Nicholas, rumunjski i američki ekonomist (Constanţa, 4. II. 1906 ...

Ovidije Nazon, Publije

Ovidije Nazon, Publije (Publius Ovidius Naso [pu:'bli·us owi'di·us na:'so]), rimski književnik (Sulmon, ...

Radev, Marijana

Radev, Marijana, hrvatska pjevačica bugarskoga podrijetla, mezzosopran (Constanţa, Rumunjska, 21. XI. 1913 ...

Rumunjska

Rumunjska (România), država u jugoistočnoj Europi; obuhvaća 238 391 km2. Na sjeveru (362 km) i jugoistoku ...