Upit Columbia, pronađeno natuknica: 216

Columbia (rijeka)

Columbia [kəlʌ'mbiə], rijeka u Kanadi i SAD-u, duga je 1953 km (oko 780 km u Kanadi); porječje obuhvaća ...

Columbia (grad)

Columbia [kəlʌ'mbiə], glavni grad savezne države South Carolina, SAD; 129 272 st. (2010). Leži na obali ...

Columbia Pictures

Columbia Pictures [kəlʌ'mbiə pi'kčəɹz], američka filmska kompanija. Pokrenuli su je 1920. braća Harry ...

Columbia University

Columbia University [kəlʌ'mbiə junivə:'ɹsiti], najstarije visokoškolsko učilište u američkoj saveznoj ...

Columbia District of

Columbia, District of [kəlʌ'mbiə, di'strikt əv] →  district of columbia ...

British Columbia

British Columbia [bri'tiš kəlʌ'mbia] (naš naziv Britanska Kolumbija), pokrajina u zapadnoj Kanadi; 947 800 km2, ...

District of Columbia

District of Columbia [di'strikt əv kəlʌ'mbiə], savezni teritorij (177 km2; 601 723 st., 2010) u SAD‑u ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Armstrong, Edwin Howard

Armstrong [α:'ɹmstrɔ:ŋ], Edwin Howard, američki izumitelj (New York, 18. XII. 1890 – New York, 31. I. 1954). ...

Ashkin, Arthur

Ashkin [æ'škin], Arthur, američki fizičar (New York, 2. IX. 1922). Diplomirao (1947) na Sveučilištu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|