Upit Coast Mountains, pronađeno natuknica: 12

Coast Mountains

Coast Mountains [kọust mạu'ntinz], planinski lanac koji se u duljini od približno 1600 km pruža uz pacifičku ...

British Columbia

British Columbia [bri'tiš kəlʌ'mbiə] (naš stariji naziv Britanska Kolumbija), pokrajina u zapadnoj Kanadi; ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Kordiljeri Sjeverne Amerike

Kordiljeri Sjeverne Amerike, velik planinski sustav u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, koji se pruža ...

Liard

Liard [li:'α:ɹd] (Liard River [~ ri'vəɹ]), rijeka u zapadnoj Kanadi; duga 1115 km, porječje obuhvaća ...

Primorsko gorje

Primorsko gorje (engleski Coast Ranges [kọust rẹi'n62721iz], također Pacific Coast Ranges), niz planinskih ...

Yukon

Yukon [ju:'kɔ:n], teritorij u sjeverozapadnoj Kanadi; 482 443 km2 (474 391 km2 kopnene površine) s 35 874 st. ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Olympic Mountains

Olympic Mountains [ouli'mpik mạu'ntinz], planinski lanac, dio Primorskoga gorja (Coast Ranges), na sjeverozapadu ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

(1)  2