Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly [ke'mikl ənd baiəuke'mikl en62721inịə'riŋ kwɔ:'təli], međunarodno ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, udruga kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa, ...

Kemija u industriji

Kemija u industriji, časopis kemičara i tehnologa. Izlazi kao mjesečnik od 1952. u izdanju Društva kemičara ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...