Upit Challenger, pronađeno natuknica: 15

Challenger

Challenger [čæ'lin62721ə] (engl.: izazivač), britanska korveta i po njoj nazvana oceanografska ekspedicija ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

dubokomorska fauna

dubokomorska fauna, dio životinjskoga svijeta koji živi dublje od 200 ili 400 m. Na tim dubinama životni ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

Indijski ocean

Indijski ocean, najmanji ocean na Zemlji; obuhvaća 74 917 000 km2 ili oko 21% svjetskoga mora. Nalazi ...

istraživački brod

istraživački brod, plovilo izgrađeno ili preuređeno za oceanografska, meteorološka i/ili neka druga ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Murray, John

Murray [mʌ'ri], John, britanski prirodoslovac (Cobourg, Kanada, 3. III. 1841 – kraj Kirklistonea, Škotska, ...

Nares, George Strong

Nares [nẹəz], George Strong, britanski viceadmiral i istraživač Arktika (Llansenseld kraj Aberdeena, ...

oceanografija

oceanografija ili oceanologija (ocean + -grafija ili -logija), znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ...

(1)  2