Upit Cessani Jakob de, pronađeno natuknica: 1

Cessani, Jakob de

Cessani [česa'ni], Jakob de, hrvatski admiral (Zadar, XIV. st.). Nakon rata hrvatsko-ugarskoga kralja ...