Upit Catania, pronađeno natuknica: 18

Catania

Catania [kata:'nia], grad, luka i administrativno središte istoimene pokrajine na istočnoj obali Sicilije ...

amfiteatar

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj ...

Baseggio, Cesco

Baseggio [bazε'62721:o], Cesco, talijanski glumac i kazališni redatelj (Treviso, 13. IV. 1897 – Catania, ...

Bellini, Vincenzo

Bellini [bel:i:'ni], Vincenzo, talijanski skladatelj (Catania, 3. XI. 1801 – Puteaux kraj Pariza, 23. IX. 1835). ...

Capuana, Luigi

Capuana [kapua:'na], Luigi, talijanski pisac i književni kritičar (Mineo, 28. V. 1839 – Catania, 29. XI. 1915). ...

Cindro, Cvijeta

Cindro, Cvijeta, hrvatska pjevačica (sopran) i pjevačka pedagoginja (Split, 15. V. 1883 – Split, 10. II. 1982). ...

De Carlo, Giancarlo

De Carlo [~ ka'rlo], Giancarlo, talijanski arhitekt i urbanist (Genova, 12. XII. 1919 – Milano, 4. VI. 2005). ...

De Roberto, Federico

De Roberto [~ robε'rto], Federico, talijanski pisac (Napulj, 16. I. 1861 – Catania, 26. VII. 1927). ...

Di Stefano, Giuseppe

Di Stefano, Giuseppe, talijanski operni pjevač, tenor (Motta Sant’Anastasia, Catania, 24. VII. 1921 ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

(1)  2