Upit Cartan Élie Joseph, pronađeno natuknica: 4

Cartan, Élie Joseph

Cartan [kaʀt8118'], Élie Joseph, francuski matematičar (Dolomieu, 9. IV. 1869 – Pariz, 6. V. 1951). Doktorirao ...

diferencijalna geometrija

diferencijalna geometrija (srednjovj. lat. differentialis), matematička disciplina koja istražuje opća ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

teorija grupa

teorija grupa, grana moderne algebre koja se bavi proučavanjem grupa i njihovih svojstava. Razvili su ...