Upit Burleska, pronađeno natuknica: 9

burleska

burleska (tal. burla: šala), književni ili scenski žanr motiviran porugom na račun prihvaćenih ili nametnutih ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Hieng, Andrej

Hieng [hiŋg], Andrej, slovenski prozaik i dramatičar (Ljubljana, 17. II. 1925 – Ljubljana, 17. I. 2000). ...

komedija

komedija (lat. comoedia < grč. ϰωμῳδία, od ϰῶμος: veseo ophod i ᾠδή: pjesma). 1. Dramska vrsta koja ...

Lukijan

Lukijan (grčki Λουϰιανός, Loukianós), grčki retoričar i prozni pisac (Samozata, danas Samsat u Turskoj, ...

McCarey, Leo

McCarey [məke'ri], Leo, američki filmski redatelj, scenarist i producent (Los Angeles, 3. X. 1898 – ...

Petrović, Rastko

Petrović, Rastko, srpski književnik (Beograd, 16. V. 1898 – Washington, SAD, 15. VIII. 1949). Diplomirao ...

slapstick

slapstick [slæ'pstik] (američki engleski), američka nijema filmska komedija (burleska). Zasnovana je ...

Ukrajinci

Ukrajinci, slavenski narod u istočnoj Europi; nastanjeni su najvećim dijelom u Ukrajini, gdje s 36 milijuna ...