Upit Bosna i Hercegovina, pronađeno natuknica: 42

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Berberović, Osman

Berberović, Osman, hrvatski slikar (Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 25. VII. 1928 – Zagreb, 24. IX. 2011). ...

Bojanovski, Ivo

Bojanovski, Ivo, hrvatski arheolog i konzervator (Grbavac u Župi dubrovačkoj, 16. I. 1915 – Dubrovnik, ...

Boljuni

Boljuni, nekropola stećaka, 10 km zapadno od Stoca, Bosna i Hercegovina. Od 269 stećaka 176 su sanduci, ...

Bratić, Radoslav

Bratić, Radoslav, srpski književnik (Brestice kraj Bileće, Bosna i Hercegovina, 28. VI. 1948 – Beograd, ...

CEFTA

CEFTA (akronim od Central European Free Trade Agreement), Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih ...

Ćorović, Vladimir

Ćorović, Vladimir, srpski povjesničar (Mostar, 15. X. 1885 – ?, 17. IV. 1941). Studirao slavensku filologiju, ...

Deretić, Jovan

Deretić, Jovan, srpski povjesničar književnosti (Orahovac kraj Trebinja, Bosna i Hercegovina, 22. I. 1934 ...

Dučić, Jovan

Dučić, Jovan, srpski književnik (Trebinje, Bosna i Hercegovina, 5. II. 1871 – Gary, Indiana, 7. IV. 1943). ...

Džaja, Srećko Matko

Džaja, Srećko Matko, hrvatski povjesničar (Gornji Malovan kraj Kupresa, BiH, 29. X. 1935). Bogosloviju ...

(1)  2  3  4  5