Upit Borić, pronađeno natuknica: 7

Borić

Borić (Borič, Boricius), bosanski ban (?, početkom XII. st. – ?, nakon 1163). Podrijetlom iz Slavonije. ...

Borić Crnošija, Vladimir

Borić Crnošija, Vladimir, čileanski biskup (Punta Arenas, Čile, 23. IV. 1905 – Punta Arenas, 29. VIII. 1973). ...

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Geza II. Arpadović

Geza II. Arpadović, hrvatsko-ugarski kralj od 1141. do 1162 (?, oko 1130 – ?, 31. V. 1162). Najstariji ...

Naša nada – Our Hope

Naša nada – Our Hope [ạuə họup], glasilo Hrvatske katoličke zajednice (HKZ) u SAD-u. Počela je izlaziti ...

Nova Hrvatska

Nova Hrvatska, neovisno glasilo hrvatskih političkih emigranata. Izlazila je u Londonu od 1958. do 1990; ...