Upit Bombay, pronađeno natuknica: 27

Bombay

Bombay ([bo'mbaj], engl. izgovor [bɔmbẹi']) (na marathskome jeziku Mumbai [mu'm~]), glavni grad države ...

Arapsko more

Arapsko more, rubno more Indijskog oceana, između Dekanskog poluotoka na istoku te Arapskog poluotoka ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Bhabha, Homi Jehangir

Bhabha [bha'bha], Homi Jehangir, indijski fizičar (Bombay, 30. X. 1909 – kraj Chamonix-Mont-Blanca, ...

Bhabha, Homi K.

Bhabha [bα:'bα:], Homi K., američki književni teoretičar indijskog podrijetla (Bombay, 1949). Jedan ...

Cambay

Cambay (engl. izgovor [kæmbẹi']) (Khambhat [kha'mbhat]), grad i luka u saveznoj državi Gujarat, zapadna ...

Correa, Charles Mark

Correa [kɔrịə'], Charles Mark, indijski arhitekt i urbanist (Hyderabad, 1. IX. 1930 – Bombay, 16. VI. 2015). ...

Desai, Shri Morarji Ranchhodji

Desai [desại'], Shri Morarji Ranchhodji, indijski političar (Bhadeli, 29. II. 1896 – Bombay, danas Mumbai, ...

emporij

emporij (lat. emporium < grč. ἐμπόρıον: tržište, trgovački grad), veliki trgovački centar u svijetu ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

(1)  2  3