Upit Boltzmannova konstanta, pronađeno natuknica: 14

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

Boltzmann, Ludwig

Boltzmann [bɔ'lcman], Ludwig, austrijski fizičar (Beč, 20. II. 1844 – Duino kraj Trsta, 5. IX. 1906). ...

Boltzmannova statistika

Boltzmannova statistika [bɔ'lcman~] (po Ludwigu Boltzmannu), metoda klasične statističke fizike koja ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

jednadžba stanja idealnoga plina

jednadžba stanja idealnoga plina, jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka p i volumena ...

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

Planckov zakon

Planckov zakon [plaŋk~] (Planckov zakon zračenja), fizikalni zakon kojim je Max Planck (1900) opisao ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

(1)  2