Upit Bijela, pronađeno natuknica: 312

Bijela (Crna Gora)

Bijela, gradić i luka u Boki kotorskoj, na sjevernoj obali Tivatskoga zaljeva, Crna Gora; 3691 st. (2011). ...

Bijela (Daruvar)

Bijela, selo 8 km jugoistočno od Daruvara; 53 st. (2011). Leži na zapadnim padinama Ravne gore, na 228 m ...

Bijela (Bosna i Hercegovina)

Bijela, naselje u Bosanskoj Posavini, nedaleko od Brčkoga, BiH; 1923 st. (2013; pretežito Hrvata). Katolička ...

Bijela (župa)

Bijela, srednjovjekovna župa u porječju istoimene rječice, koja je nedaleko od Konjica utjecala u Neretvu. ...

Bijela garda

Bijela garda →  bela garda ...

Bijela Hrvatska

Bijela Hrvatska, naziv za povijesno područje nastanjeno Bijelim Hrvatima. U povijesnoj znanosti nema ...

bijela knjiga

bijela knjiga. 1. Službeno izdanje dokumenata, obično u bijelu uvezu, kojim vlada neke države objašnjava ...

Bijela krajina

Bijela krajina →  bela krajina ...

Bijela kuća

Bijela kuća (engl. White House), službena rezidencija predsjednika SAD-a u Washingtonu. Bijela je kuća ...

bijela kuga

bijela kuga, u demografiji, naziv za pojavu nataliteta nižeg od mortaliteta u nekom kraju, što dovodi ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|