Upit Besançon, pronađeno natuknica: 16

Besançon

Besançon [bəz8118s61533'], glavni grad departmana Doubs, istočna Francuska; 117 392 st. (2009). Leži na rijeci ...

Ariovist

Ariovist (latinski Ariovistus), vladar germanskog plemena Sveva. Na poziv galskoga plemena Sekvanaca ...

Bernard, Tristan

Bernard [bεʀna:'ʀ], Tristan (pravo ime Paul), francuski komediograf i romanopisac (Besançon, 7. IX. 1866 ...

Chardonnet, Hilaire Bernigaud de

Chardonnet [šaʀdɔnε'], Hilaire Bernigaud de, francuski kemičar i industrijalac (Besançon, 1. V. 1839 ...

Dole

Dole [dɔl], grad na desnoj obali rijeke Doubs, 45 km jugoistočno od Dijona, departman Jura, istočna ...

Doubs

Doubs [du], departman u istočnoj Francuskoj, u graničnom području sa Švicarskom; 5234 km2, 525 276 st. ...

Fourier, Charles

Fourier [fuʀjẹ'], Charles, francuski filozof i ekonomist (Besançon, 7. IV. 1772 – Pariz, 10. X. 1837). ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Goudimel, Claude

Goudimel [gudimε'l] (Godimel, Jodimel), Claude, francuski skladatelj i glazbeni teoretičar (Besançon, ...

Granvelle, Antoine Perrenot de

Granvelle (franc. [gʀ8118vε'l]) ili Granvela (španj. [grambe'la]), Antoine Perrenot de, španjolski državnik ...

(1)  2