Upit Berneker Erich, pronađeno natuknica: 2

Berneker, Erich

Berneker [bε'rnəkəɹ], Erich, njemački jezikoslovac, slavist i baltist, sljedbenik mladogramatičarske ...

Archiv für slavische Philologie

Archiv für slavische Philologie [ar62179i:'f fy:ɹ sla:'višə filologi:'], najstariji slavistički filološki ...