Upit Benedict Ruth, pronađeno natuknica: 2

Benedict, Ruth

Benedict [be'nidikt], Ruth (djevojačko prezime Fulton), američka antropologinja (New York, 5. VI. 1887 ...

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...