Upit Bego Vojislav, pronađeno natuknica: 1

Bego, Vojislav

Bego, Vojislav, hrvatski inženjer elektrotehnike (Split, 3. VIII. 1923 – Zagreb, 29. V. 1999). Diplomirao ...