Upit Beara Ljubomir, pronađeno natuknica: 1

Beara, Ljubomir

Beara, Ljubomir, hrvatski inženjer strojarstva (Zelovo kraj Sinja, 12. X. 1925 – Zagreb, 6. I. 1989). ...