Upit Baudrillard Jean, pronađeno natuknica: 2

Baudrillard, Jean

Baudrillard [bodʀija:'ʀ], Jean, francuski sociolog, filozof i teoretičar kulture (Reims, 27. VII. 1929 ...

parodija

parodija (grčki παρῳδία), djelo koje žanrovskim ili stilskim aspektima, pripovjednim ili retoričkim ...