Upit Baskija, pronađeno natuknica: 7

Baskija

Baskija. 1. U širem smislu (španjolski País Vasco, baskijski Euskal Herria, francuski Pays Basque), ...

Bizkaia

Bizkaia [biska'ja] (baskijski; španjolski Vizcaya [biϑka'ja]), pokrajina u sjevernoj Španjolskoj (autonomna ...

ETA

ETA (akronim od baskijski Euskadi ta Askatasuna: Baskija i sloboda), ilegalna baskijska organizacija ...

Gipuzkoa

Gipuzkoa [gipu'skoa] (baskijski; španjolski Guipúzcoa [gipu'ϑkoa]), pokrajina u sjevernoj Španjolskoj ...

Mondragon

Mondragon [mondraγo'n], španjolska poslovna grupa koja ujedinjuje neovisne radničke zadruge s proizvodnim ...

Španjolska

Španjolska (España; Kraljevina Španjolska/Reino de España), država u jugozapadnoj Europi, na Pirenejskom ...

Zuloaga y Zabaleta, Ignacio

Zuloaga y Zabaleta [ϑulo·a'γa i ϑaβale'ta], Ignacio, španjolski slikar (Eibar, Baskija, 26. VII. 1870 ...