Upit Baraković Juraj, pronađeno natuknica: 4

Baraković, Juraj

Baraković, Juraj, hrvatski pjesnik (Plemići kraj Zadra, 1548 – Rim, 1. VIII. 1628). Osnovnu naobrazbu ...

Eneida

Eneida (latinski Aeneis [aine:'is]; doslovan prijevod: Pjesma o Eneji), ep rimskoga književnika Publija ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Zadar

Zadar, grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, sjedište Zadarske županije; 71 471 st. (2011) Smještaj ...