Upit Bank of England, pronađeno natuknica: 10

Bank of England

Bank of England [bæŋk əv i'ŋglənd], središnja banka Ujedinjenoga Kraljevstva osnovana kao privatna banka ...

AMC

AMC (akronim od engleskog Agricultural Mortgage Corporation), ustanova utemeljena 1928. u Engleskoj ...

banka

banka (talijanski banca < langobardski panka: klupa), novčarski zavod, financijska institucija kojoj ...

bankarska škola

bankarska škola (engleski banking school), monetarno-teorijski smjer prve polovice XIX. st. u Engleskoj ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Halifax, Charles Montague, Earl of

Halifax [hæ'lifæks], Charles Montague, Earl of, engleski državnik i pjesnik (Horton, 16. IV. 1661 – ...

May, Theresa Mary

May [mẹi], Theresa Mary, britanska političarka (Eastbourne, 1. X. 1956). Diplomirala geografiju na Sveučilištu ...

Roll, Eric

Roll [r61595ul], Eric, britanski ekonomist i državni službenik (Czernowitz, danas Černivci, Ukrajina, 1. XII. 1907 ...

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...

središnja banka

središnja banka, državna financ. institucija odgovorna za provođenje monetarne politike. U pravilu je ...

(1)