Upit Bandulavić Ivan, pronađeno natuknica: 3

Bandulavić, Ivan

Bandulavić, Ivan, hrvatski vjerski pisac (Skoplje, danas Uskoplje / Donji Vakuf, druga polovica XVI. st. ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...