Upit Balkanski poluotok, pronađeno natuknica: 28

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Anti

Anti, plemenski savez koji prvi put spominje vizigotski povjesničar Jordanes u vezi s prodorom Huna ...

Ašik-paša Zade, Derviš Ahmed

Ašik-paša Zade, Derviš Ahmed, osmanski ljetopisac (Amasya, prva polovica XV. st. – Carigrad, nakon 1503). ...

Balkan (geopolitički naziv)

Balkan (tur. balkan: šumovite planine), geopolitički naziv koji se od XIX. stoljeća primjenjuje za Balkanski ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Cvijić, Jovan

Cvijić, Jovan, srpski geograf (Loznica, 12. X. 1865 – Beograd, 16. I. 1927). Studirao u Beču, gdje je ...

Drinov, Marin Stojanov

Drinov [dri'nof], Marin Stojanov, bugarski povjesničar i slavist (Panagjurište, 20. X. 1838 – Harkiv, ...

geografija

geografija (geo- + -grafija) (uvriježeno zemljopis), znanost koja proučava površinu Zemlje, odnosno ...

Iliri

Iliri (grčki Ἰλλυρıοί, Illyrioí, latinski Illyrii), skupina međusobno srodnih naroda koja je od kraja ...

Ilirik

Ilirik (latinski Illyricum), antički naziv za područja na Balkanskome poluotoku nastanjena Ilirima. ...

(1)  2  3