Upit Babbage Charles, pronađeno natuknica: 4

Babbage, Charles

Babbage [bæ'bi62721], Charles, engleski matematičar, astronom i ekonomist, tvorac zamisli automatskoga digitalnog ...

digitalno računalo

digitalno računalo, pomagalo ili stroj za računanje koji, za razliku od analognog računala, obrađuje ...

Lovelace, Ada

Lovelace [lʌ'vleis], Ada (punim imenom Augusta Ada King, countess of Lovelace, rođena Byron), engleska ...

numerička matematika

numerička matematika, grana matematike koja pronalazi i razvija (od teorije do praktične primjene) metode ...