Upit Bački Monoštor, pronađeno natuknica: 3

Bački Monoštor

Bački Monoštor (hrvatski Monoštor, madžarski Monostorszeg), selo u sjeverozapadnoj Bačkoj, Vojvodina, ...

Bačka

Bačka (madžarski Bácska), područje između Dunava na zapadu i jugu i Tise na istoku, uglavnom u sjeverozapadnom ...

Šokci

Šokci, hrvatska etnička skupina naseljena u Slavoniji, Srijemu, Baranji i Bačkoj, u granicama današnjih ...