Upit Baćić Boris, pronađeno natuknica: 3

Baćić, Boris

Baćić, Boris, hrvatski arheolog i muzeolog (Pazin, 9. I. 1912 – Pula, 6. VIII. 1991). Klasičnu filologiju ...

Histria archaeologica

Histria archaeologica [hi'stri·a arheolo'gika], glasilo Arheološkoga muzeja Istre u Puli. Izlazi periodično ...

Rijeka (grad)

Rijeka, grad, najveća hrvatska luka i sjedište Primorsko-goranske županije; 128 384 st. (2011). Smještaj ...