Upit Avogadro Amedeo, pronađeno natuknica: 5

Avogadro, Amedeo

Avogadro [~ga:'~], Amedeo, talijanski fizičar i kemičar (Torino, 9. VIII. 1776 – Torino, 9. VII. 1856). ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...