Upit Automatika, pronađeno natuknica: 11

automatika

automatika (prema automat), znanstveno-tehnička disciplina o teoretskom i praktičnom zasnivanju, konstrukciji, ...

Automatika

Automatika, znanstveni časopis u kojem se objavljuju znanstveni i stručni članci iz elektrotehnike, ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Černelč, Jože

Černelč, Jože, hrvatski inženjer elektrotehnike slovenskoga podrijetla (Bistrica ob Sotli, Slovenija, ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

Rajković, Borivoje

Rajković, Borivoje, hrvatski inženjer elektrotehnike (Doboj, BiH, 20. X. 1937 – Zagreb, 8. IV. 2016). ...

(1)  2