Upit Aurelijan, pronađeno natuknica: 11

Aurelijan

Aurelijan (latinski Lucius Domitius Aurelianus [lu:'ki·us domi'ti·us aureli·a:'~]), rimski car (Mezija, ...

Aurelianus Reomensis

Aurelianus Reomensis [aureli·a:'~ reome'~] (Aurelijan iz Réomea), francuski srednjovjekovni glazbeni ...

Celije Aurelijan

Celije Aurelijan (lat. Caelius Aurelianus [kại'li·us aure:-li·a:'nus]), rimski liječnik (Sicca, Numidija, ...

Goti

Goti (gotski Gutans, lat. Gutones i Gothi), istočnogermanski narod koji je, prema najstarijim podatcima, ...

Iliri

Iliri (grčki Ἰλλυρıοί, Illyrioí, latinski Illyrii), skupina međusobno srodnih naroda koja je od kraja ...

Longin, Kasije

Longin, Kasije (grčki Κάσσιος Λογγῖνος, Κassiοs Lοggĩnοs, latinski Cassius Lοnginus), filozof neoplatonist, ...

Palmira (Sirija)

Palmira (grč. Παλμύρα, Palmýra, lat. Palmyra: grad palmi), oaza s ruševinama antičkoga grada; danas ...

Rim

Rim (talijanski Roma [ro:'ma]), glavni i najveći grad Italije te regije Lacij, njezino političko i kulturno ...

Rimsko Carstvo

Rimsko Carstvo ili Rimski Imperij (lat. Imperium Romanum), zajednički naziv za sva antička područja ...

teorija glazbe

teorija glazbe, skup spoznaja teorijskoga karaktera koji obuhvaća ukupnost povijesnih pojava i konkretnih ...

(1)  2